Onze projecten

Extra

Participatie bij Extra is met name bedoeld als laagdrempelige en vriendelijke inloop voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Er wordt individueel maatwerk geboden aan mensen die op zoek zijn naar dagbestedingsactiviteiten of een aangepaste werkplek. Er wordt samen gekeken naar interesses en mogelijkheden waarbij gestreefd wordt naar:

  • Uitbreiding sociaal netwerk
  • Vergroten zelfvertrouwen
  • Ritme en regelmaat in de dag
  • Verhogen veerkracht
  • Aandacht voor persoonlijke doelen
  • Talentontwikkeling

Allereerst is het belangrijk dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die nu thuis zitten, weer mee gaan doen. Stichting Extra zal daarin een sleutelrol vervullen. Vriendelijk, gezellig maar wel met als doel te klimmen op de participatie ladder.

Werkplaats

In de werkplaats worden meubels gerestaureerd, schoongemaakt en ontworpen. In de werkplaats krijgen de mensen de ruimte om hun eigen creativiteit te ontplooien. In de werkplaats wordt ook werk voorbereid voor klussen. Er wordt elektrische apparatuur gedemonteerd. Dit alles wordt gedaan met in een groep. Ook is er regelmatig contact met de winkel van gewoon goed voor reparaties, maar ook voor het leveren van meubels aan de winkel. De werkplaats dient ook als vertrek punt voor alle dagelijkse activiteiten.

De werkplaats bevindt zich op:

Rietveldenweg 53b
5222 AP ‘s-Hertogenbosch

Gewoon-Goed Meubelen
www.gewoon-goed.eu

De winkel van Gewoon Goed is een plek waar nieuwe en 2e hands meubels worden verkocht. Aan de winkel is een werkplaats gekoppeld waar de meubels worden gerepareerd en/of verkoop klaar worden gemaakt.

Met de hulp van stichting Extra kan de winkel haar deuren dagelijks openen voor de klant. Wat gebeurt er in deze winkel dat zo bijzonder is?  Wij zetten ons in voor de talentontwikkeling van onze deelnemers met als doel een toekomst met meer mogelijkheden.

De winkel is gevestigd te Cristiaan Huygenseweg 123 in Den Bosch

Nieuw: Samenwerking met Boel073!

De samenwerking met de mensen van Boel heeft als doel het creëren van mooie plekken voor het werken aan een dag structuur. Vanuit de samenwerking “Boel” worden de deelnemers gestimuleerd actief te worden d.m.v. taken en activiteiten. Kijkend naar en passend bij de belastbaarheid van een deelnemer.

Workshops

Met workhops worden de interessegebieden van de deelnemer in kaart gebracht. Met deze informatie wordt, op basis van de analyse uit Competentierapport en gesprekken met de deelnemers, gekeken welk traject geschikt is en of werk als uiteindelijk doel mogelijk is.