De Stichting

Stichting Extra is een ideƫle stichting zonder winstoogmerk en verbindt diverse doelgroepen in de samenleving opdat deze elkaar positief versterken. De stichting stelt zich primair tot doel te faciliteren in maatschappelijke behoeften en het koppelen van deze behoeften aan initiatieven.

Zo is vanuit Stichting Extra een participatiecentrum in ontwikkeling voor mensen voor wie regulier werk (nog) niet mogelijk is maar wel graag actief bezig zijn. Het doel van de activiteiten is het handhaven, of vergroten van de vaardigheden die nodig zijn om in de participatiemaatschappij te kunnen functioneren. Hiervoor maken we gebruik van een aanbod van zowel arbeidsmatige als creatieve en educatieve activiteiten.

Bij Stichting Extra spelen mensen de hoofdrol. Stichting Extra zoekt naar kwaliteiten en mogelijkheden. Bij het formuleren van haalbare doelen en geschikte activiteiten staat de vraag van de deelnemer centraal.